สภาพปัญหา

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25/06/2561
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
สภาพปัญหา Problem <Problem>
จำนวนผู้เข้าชม 44 คน