การติดต่อ

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 09/05/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09/05/2561
Version :

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
email อีเมล์ <email>
Home Telephone หมายเลขโทรศัพท์บ้าน <HomeTelephone>
Office Telephone หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน <OfficeTelephone>
Mobile Phone หมายเลขโทรศัพท์มือถือ <MobilePhone>
Call Sign สัญญาณเรียกขาน <CallSign>
จำนวนผู้เข้าชม 33 คน