ที่อยู่ Version: 1.0
( Building Number : เลขที่บ้าน )
 
Building Number : เลขที่บ้าน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล เลขที่บ้าน
คำอธิบาย เลขที่บ้านของบุคคลThe number, expressed as text, of a building or house on a street at this address.
ชื่อ BuildingNumber
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character (0-9) กรณีมีทับ ให้ตามหลังด้วย “/” แล้วตามด้วย Character (0-9)
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน